Notikumu kalendārs

SIA iCotton paziņo par savu finanšu pārskatu publicēšanu šādā secībā un datumos:

29.02.2024. Nerevidēts saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2023. gadu

30.04.2024 Revidēti konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gadu

31.05.2024. Nerevidēti saīsinātie finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā

30.08.2024. Nerevidēti saīsinātie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. jūnijā

29.11.2024. Nerevidēti saīsinātie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. Septembrī