Investoriem

28.06.2024

SIA “iCotton” paziņo jauno piemērojamo kupona likmi obligācijām, kas stājas spēkā no 2024.gada 30. jūnija

Nasdaq Riga Baltijas First North tirgū iekļauto SIA “iCotton” obligāciju ar mainīgo likmi, kura tiek pārskatīta reizi ceturksnī, jaunā kupona likme no 2024.gada 30. jūnija līdz 2024.gada 29. septembrim ir sekojoša:

• obligācijām ICOTNFLOT27FA  |  ISIN LV0000802783: 9,698%.

Par iCotton SIA
 
iCotton ir Latvijas ražošanas uzņēmums, kas dibināts 2011.gadā Liepājā un kļuvis par vadošo Baltijas kokvilnas un higiēnas izstrādājumu ražotāju. iCotton grupā ietilpst arī Polijas uzņēmums Harper Hygienics. Uzņēmuma grupa ražo plašu produktu klāstu, t.sk. – vates kociņus un spilventiņus, absorbējošos paladziņus, mitrās un sausās salvetes, sieviešu higiēnas preces. Grupas galvenie zīmoli ir Cleanic (skaistumkopšanas un higiēnas preces), Kindii (bērnu preces) un Presto (mājas saimniecības tīrīšanas līdzekļi), kas ir īpaši atpazīstami Polijas tirgū.
 
Uzņēmuma grupai ir ražotnes Liepājā ar 9 000 m2 platību un 11 ražošanas līnijām, kā arī Varšavā, Polijā ar ražošanas platību 13 200 m2 un 44 ražošanas līnijām. 2023.gadā iCotton grupa strādājusi ar apmēram 69 miljonu eiro apgrozījumu, ko sastāda 45% vietējais (Baltija, Polija) un 55% ES un citu valstu eksporta tirgus.


 

Jānis Bormanis
Padomes loceklis
Tālrunis: +371 2 9450929
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: https://www.icotton.eu/

31.05.2024

Starpperiodu gada pārskats par 2024.gada pirmajiem 3 mēnešiem

2024.gada pirmo ceturksni uzņēmuma grupa pabeidza ar gandrīz 15,075 miljonu eiro apgrozījumu, 1,598 miljonu eiro EBITDA un vairāk nekā 293 tūkstošu eiro peļņu.
Par periodu 01.01.2024 – 31.03.2024 uzrādītie rezultāti ir turpinājums uzņēmuma 2023.gada otrās puses attīstības tendencēm un atspoguļo uzņēmuma vadības noteiktās ražošanas un pārdošanas politikas pamatprincipus.

Uzņēmumu grupa turpina pievērst īpašu uzmanību strādāt ar lielākām peļņas normām. ieviest jaunus izejmateriālus un attīstīties jaunos tirgos, kā arī palielināt sieviešu higiēnas produktu un sauso salvešu īpatsvaru produktu portfelī.
Abas rūpnīcas Liepājā un pie Varšavas turpina izdevumu un ražošanas procesu optimizāciju.

Īss finanšu pārskats:

  • Uzņēmuma apgrozījums: 15,075 miljoni eiro – nedaudz mazāks par 1Q23 apgrozījumu;
  • Bruto peļņa: 4,346 miljoni EUR pret 3,988 miljoniem EUR 1Q23, kas nozīmē 9% pieaugumu;
  • EBITDA: 1,598 miljoni EUR, kas nozīmē 48% pieaugumu pret 1Q23 – 1,082 miljoniem.

 

iCotton ir Latvijas ražošanas uzņēmums, kas dibināts 2011.gadā Liepājā un kļuvis par vadošo Baltijas kokvilnas un higiēnas izstrādājumu ražotāju. iCotton grupā ietilpst arī Polijas uzņēmums Harper Hygienics. Uzņēmuma grupa ražo plašu produktu klāstu, t.sk. – vates kociņus un spilventiņus, absorbējošos paladziņus, mitrās un sausās salvetes, sieviešu higiēnas preces. Grupas galvenie zīmoli ir Cleanic (skaistumkopšanas un higiēnas preces), Kindii (bērnu preces) un Presto (mājas saimniecības tīrīšanas līdzekļi), kas ir īpaši atpazīstami Polijas tirgū.

Uzņēmuma grupai ir ražotnes Liepājā ar 9 000 m2 platību un 11 ražošanas līnijām, kā arī Varšavā, Polijā ar ražošanas platību 13 200 m2 un 44 ražošanas līnijām. 2023.gadā iCotton grupa strādājusi ar apmēram 69 miljonu eiro apgrozījumu, ko sastāda 45% vietējais (Baltija, Polija) un 55% ES un citu valstu eksporta tirgus.

 

Jānis Bormanis
Padomes loceklis
Tālrunis: +371 2 9450929
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: https://www.icotton.eu/

30.04.2024

iCotton gada pārskats par 2023.gadu

2023. gadu uzņēmums pabeidza ar gandrīz 16 miljonu eiro apgrozījumu, 2,47 miljonu eiro EBITDA un vairāk nekā 758 tūkst. eiro peļņu.

2023.finanšu gadā uzrādītie rezultāti nodrošina pārliecinošas perspektīvas uzņēmuma tālākai attīstībai un atspoguļo iepriekšējos gados veikto investīciju atdevi. Iepriekšējā investīciju kārtā ar CFLA un komercbankas atbalstu tika pabeigta Liepājas rūpnīcas paplašināšana neausto materiālu, sieviešu higiēnas un sauso salvešu ražošanas līniju izveidē. Uzņēmums padziļināja ražošanas vertikālo integrāciju, kas ļauj strādāt ar lielākām peļņas normām un nodrošināt klientiem vēl augstāku servisa līmeni, ieviest jaunus izejmateriālus un attīstīties gan esošajos, gan jaunos tirgos. Visu šo gadu rūpnīca Liepājā turpināja ražošanu un tirdzniecību esošo produktu segmentos, īpašu uzmanību pievēršot izdevumu un pārdošanas cenu optimizācijai.

Signet bank organizētā obligāciju emisija 2023.gada decembrī, kā arī 2021.gada beigās saņemtais ALTUM AKF mezanīna aizdevums atbrīvoja papildus apgrozāmos līdzekļus attīstībai, nepalielinot kopējo finansējuma apjomu, un atvēra jaunu vēstures lapu uzņēmuma attīstībā, dažādojot izmatotos kapitāla tirgus produktus.

Īss finanšu pārskats:
Uzņēmuma apgrozījums: 16,2 miljoni eiro;
Bruto peļņa: 761 tūkst. EUR;
EBITDA: 2,47 miljoni EUR.

iCotton ir Latvijas ražošanas uzņēmums, kas dibināts 2011.gadā Liepājā un kļuvis par vadošo Baltijas kokvilnas un higiēnas izstrādājumu ražotāju. iCotton grupā ietilpst arī Polijas uzņēmums Harper Hygienics. Uzņēmuma grupa ražo plašu produktu klāstu, t.sk – vates kociņus un spilventiņus, absorbējošos paladziņus, mitrās un sausās salvetes, sieviešu higiēnas preces. Grupas galvenie zīmoli ir Cleanic (skaistumkopšanas un higiēnas preces), Kindii (bērnu preces) un Presto (mājas saimniecības tīrīšanas līdzekļi), kas ir īpaši atpazīstami Polijas tirgū. Uzņēmuma grupai ir ražotnes Liepājā ar 9 000 m2 platību un 11 ražošanas līnijām, kā arī Varšavā, Polijā ar ražošanas platību 13 200 m2 un 44 ražošanas līnijām. 2023.gadā iCotton grupa strādājusi ar apmēram 69 miljonu eiro apgrozījumu, ko sastāda 45% vietējais (Baltija, Polija) un 55% ES un citu valstu eksporta tirgus.

Jānis Bormanis
Padomes loceklis
Tālrunis: +371 2 9450929
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: https://www.icotton.eu/

31.03.2024

Uzņēmums turpina projektu, notiek līniju testēšana

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

Notiek esošo līniju testēšanas darbi.

19.01.2024

Nasdaq sveic iCotton Baltijas First North tirgū

Viļņa/Rīga/Tallina, Nasdaq Baltijas tirgus, 2024. gada 19. janvāris – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo par Latvijas uzņēmuma iCotton obligāciju iekļaušanu biržas Nasdaq Riga Baltijas First North tirgū no šodienas.

Latvijas higiēnas preču ražotājs iCotton slēgtā piedāvājuma ietvaros ir emitējis jaunās nodrošinātās un garantētās obligācijas 20 miljonu eiro apmērā. Emisijas ietvaros piesaistīto finansējumu uzņēmums izmantos, lai refinansētu iCotton grupas saistības Latvijā un Polijā.

Obligāciju emisijā piedalījās vairāk nekā 70 privāto un institucionālo investori, lielākā daļa no Baltijas valstīm. 

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro ar mainīgu gada likmi 6% + 3 mēn. EURIBOR un izmaksu četras reizes gadā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2027. gada 30. jūnijs.

“Sveicam iCotton ar veiksmīgu debiju Nasdaq First North  un pirmo uzņēmuma obligāciju emisiju. Šī emisija ir arī pirmā obligāciju emisija Baltijas Nasdaq First North tirgū šogad – lepojamies, ka tā ir Latvijas uzņēmuma īstenota. Priecē arī tas, ka biržas piedāvātās priekšrocības aizvien biežāk sāk izmantot reģionālie uzņēmumi, kuru biznesa attīstība veicina tur dzīvojošo iedzīvotāju labklājību. Jo vairāk strauji augošu uzņēmumu, jo vairāk darba vietu, un jaunu iespēju visiem”, gandarījumu pauda Nasdaq Riga vadītāja Liene Dubava.

“Mūsu uzņēmumu grupas izaugsme ir balstīta uz spēcīgiem pamatiem – veiksmīgu biznesa modeli, globāli pieprasītiem produktiem un nepārtraukti augošo higiēnas preču tirgu. Pieaugošo pieprasījumu pēc higiēnas produktiem realizējam ar modernām, augsti automatizētām ražotnēm Liepājā un Polijā, kas ļauj ātri un efektīvi reaģēt uz tirgus pieprasījumu. Savukārt, mūsu izvēlētās produktu grupas ir augstas kvalitātes produkti, kas ir atpazīstami un pieprasīti gan Eiropā, gan citos pasaules reģionos. Higiēnas preču patēriņš turpina un turpinās pieaugt visos pasaules reģionos, tāpēc mēs redzam lielu attīstības potenciālu mūsu biznesam arī turpmāk, kuru izdosies īstenot ar obligāciju finansējuma palīdzību” stāsta Jānis Bormanis, iCotton padomes loceklis.

iCotton ir Latvijas ražošanas uzņēmums, kas dibināts 2011.gadā Liepājā un kļuvis par vadošo Baltijas kokvilnas un higiēnas izstrādājumu ražotāju. iCotton grupā ietilpst arī Polijas uzņēmums Harper Hygienics. Uzņēmuma grupa ražo plašu produktu klāstu, t.sk – vates kociņus un spilventiņus, absorbējošos paladziņus, mitrās un sausās salvetes, sieviešu higiēnas preces. Grupas galvenie zīmoli ir Cleanic (skaistumkopšanas un higiēnas preces), Kindii (bērnu preces) un Presto (mājas saimniecības tīrīšanas līdzekļi), kas ir īpaši atpazīstami Polijas tirgū. Uzņēmuma grupai ir ražotnes Liepājā ar 9 000 m2 platību un 11 ražošanas līnijām, kā arī Varšavā, Polijā ar ražošanas platību 13 200 m2 un 44 ražošanas līnijām. 2023. gadā iCotton grupa strādājusi ar vairāk nekā 70 milj. eiro apgrozījumu, ko sastāda 45% vietējais (Baltijas, Polijas tirgus) un 55% ES un citu valstu eksporta tirgus.

Nasdaq First North tirgus ir piemērots augošiem uzņēmumiem izaugsmes kapitāla piesaistīšanai un atpazīstamības veicināšanai, saņemot visas publiska uzņēmuma priekšrocības. Savukārt investoriem First North tirgus sniedz iespēju piedalīties uzņēmuma izaugsmes stāstā.

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir globāls tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo kapitāla tirgus un citas nozares. Nasdaq daudzveidīgais datu, analītikas, programmatūras un pakalpojumu piedāvājums ļauj klientiem optimizēt un ar pārliecību īstenot savu biznesa redzējumu. Lai uzzinātu vairāk par uzņēmumu, tā tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī karjeras iespējām, apmeklējiet mūs vietnē LinkedIn, Twitter @Nasdaq, vai www.nasdaq.com.

30.11.2023

Uzņēmums turpina projektu, notiek līniju testēšana

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

Notiek esošo līniju testēšanas darbi.

31.07.2023

Uzņēmums turpina projektu, notiek līniju testēšana

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

Notiek esošo līniju testēšanas darbi.

31.03.2023

Uzņēmums turpina projektu, notiek līniju testēšana

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

Notiek esošo līniju testēšanas darbi.

25.11.2022

Turpinās līniju testēšana un projekta īstenošana

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

 

Notiek esošo līniju testēšanas darbi.

18.10.2022

Turpinās projekta īstenošana un turpinās iekārtu un līniju testēšana<

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. 

Saskaņoti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas ļauj iegādāties papildus ražošanas līnijas jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Ražotnē turpinās iekārtu un līniju testi (nekomerciāliem nolūkiem).

18.07.2022

Turpinās projekta īstenošana un tiek strādāts pie iekārtu tehniskajām specifikācijām un iepirkumu procedūrām

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

Paralēli darbībām, kas saistītas ar līgumu grozījumu veikšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, uzņēmuma tehniskais personāls strādā pie tehnisko specifikāciju izstrādes jaunajām ražošanas iekārtām, ko paredzēts iegādāties šī projekta ietvaros. Tāpat ir izsludinātas iepirkumu procedūras, lai noteiktu iekārtu tirgus cenas.

18.04.2022

Notiek iekārtu montāža un jaunu produktu ieviešanas ražošanās

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Ražotnē ir piegādātas gandrīz visas iekārtas. Notiek iekārtu montāža un vēl aizvien turpinās darbs pie eksperimentālās līnijas montāžas.

Papildus, ņemot vērā ārējos apstākļus, SIA “iCotton” ir sagatavojis un iesniedzis Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta līguma grozījumus, kas paredz iegādāties papildus ražošanas iekārtas ar mērķi ieviest ražošanās vairākas, līdz šim uzņēmumā neražotas produktu grupas – vairāka veida, no 100% dabīgām izejvielām ražotas, sausās salvetes.

18.01.2022

Notiek ražošanas iekārtu montāža

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Ražotnē ir piegādātas gandrīz visas iekārtas. Notiek iekārtu montāža un vēl aizvien turpinās darbs pie eksperimentālās līnijas montāžas.

18.10.2021

SIA iCotton turpina projektu, Notiek iekārtu ražošana un iekārtu piegādes

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Līgumi par lielāko daļu iekārtām noslēgti. Notiek iekārtu ražošana, piegādes.

18.07.2021

Notiek iekārtu ražošana, piegādes

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Līgumi par lielāko daļu iekārtām noslēgti. Notiek iekārtu ražošana, piegādes.

18.04.2021

Turpinās uzņēmumā iepirkumu procedūras

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Turpinās iepirkumu procedūras, tiek pieņemti lēmumi, slēgti līgumi, veiktas iemaksas par iekārtām, kā arī notiek iekārtu piegādes.

18.01.2021

Turpinās iepirkumu procedūras

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Turpinās iepirkumu procedūras, tiek pieņemti lēmumi, slēgti līgumi, veiktas iemaksas par iekārtām, kā arī notiek iekārtu piegādes.

18.10.2020

Turpinās iepirkumu procedūras īstenošana

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Turpinās iepirkumu procedūras, tiek pieņemti lēmumi, slēgti līgumi, veiktas iemaksas par iekārtām, kā arī notiek iekārtu piegādes.

18.07.2020

SIA iCotton ir izsludinājis iepirkuma procedūru higiēnas salvešu ražošanas līnijai

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Laika posmā kopš 2020.gada 18.aprīļa, SIA “iCotton” ir izsludinājis iepirkuma procedūru higiēnas salvešu ražošanas līnijai. Citām iekārtām ir veiktas iemaksas, notiek to ražošana un sākas piegādes.SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Laika posmā kopš 2020.gada 18.aprīļa, SIA “iCotton” ir izsludinājis iepirkuma procedūru higiēnas salvešu ražošanas līnijai. Citām iekārtām ir veiktas iemaksas, notiek to ražošana un sākas piegādes.

18.04.2020

SIA iCotton ir izsludinājis vairākas iepirkuma procedūras ražošanas iekārtām

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. 2020.gadā, līdz šim, SIA “iCotton” ir izsludinājis vairākas iepirkuma procedūras tādām ražošanas iekārtām kā šķiedru atvēršanas un sajaukšanas līnija (Blowroom), neaustā auduma žāvētājs un ietinējs.

18.01.2020

SIA iCotton tuvākā laikā plāno izsludināt iepirkuma procedūras par pārējām ražošanas iekārtām

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. 2019.gada 11.decembrī ir izsludināta iepirkuma procedūra eksperimentālai neaustā auduma kāršanas (carding) un ūdens iesiešanas iekārtas uzlabošanai. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas “Truetzschler Nonwovens & Man-Made Fibers” GmbH par līgumcenu eur 1 775 000,00 (bez PVN 21%). Tuvākajā laikā plānots turpināt izsludināt iepirkuma procedūras par pārējām ražošanas iekārtām.

18.10.2019

SIA iCotton piešķir līguma slēgšanas tiesības Truetzschler Nonwovens & Man-Made Fibers GmbH

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. 2019.gada 19.augustā ir pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu eksperimentālās neaustā auduma kāršanas (carding) un ūdens iesiešanas iekārtas piegādei. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas “Truetzschler Nonwovens & Man-Made Fibers” GmbH par līgumcenu eur 2 470 000,00 (bez PVN 21%).

18.07.2019

SIA iCotton 25.06.2019 izsludina iepirkumu procedūru

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. 2019.gada 25.jūnijā ir izsludināta iepirkuma procedūra eksperimentālai neaustā auduma kāršanas (carding) un ūdens iesiešanas iekārtai.

18.01.2019

SIA iCotton turpina darbu pie iekārtu tehnisko parametru izstrādes

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu. Turpinās darbs pie precīzu eksperimentālās neaustā auduma kāršanas (carding) un ūdens iesiešanas iekārtas tehnisko parametru izstrādes.

18.10.2018

SIA iCotton turpina projektu īstenošanu

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

18.07.2018

SIA iCotton turpina īstenot projektu

SIA “iCotton” turpina projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) īstenošanu.

15.06.2018

SIA iCotton izvērtē iepirkumu procedūras rezultātus

SIA “iCotton” turpinā veiksmīgi izstrādāt projektu Nr. 3.1.1.5/16/A/072 “Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton””. Uzņēmums 21.05.2018 izsludināja iepirkumu par “KOKVILNAS ŠĶIEDRAS AUDUMA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS RŪPNĪCAS PROJEKTĒŠANA, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA”. Pretendentiem līdz 11.06.2018 plkst. 16:00 vajadzēja iesniegt savus piedāvājums. Uzņēmums izvērtē saņemto piedāvājumu.

Vadība izvērtē iespēju projektu īstenot divas vietās: Liepāja, Brīvības iela 164 un Liepāja, Pulvera iela 4a.

18.04.2018

Uzņēmums SIA iCotton turpina darbu pie iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādes

SIA “iCotton” projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) ietvaros turpina darbu pie iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādes. Drīzumā plānots izsludināt iepirkumu procedūras par iekārtu iegādi.

15.03.2018

SIA iCotton nolemj nemainīt projekta īstenošanas vietu

SIA “iCotton” turpinā veiksmīgi izstrādāt projektu Nr. 3.1.1.5/16/A/072 “Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton””. Šobrīd uzņēmuma vadība ir nolēmusi nemainīt projekta īstenošanas vietu un aktualizē jau izstrādātu iepirkuma procedūras dokumentāciju.

18.01.2018

SIA iCotton turpina darbu pie iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādes

SIA “iCotton” projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) ietvaros turpina darbu pie iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādes. Drīzumā plānots izsludināt iepirkumu procedūras par iekārtu iegādi.

15.12.2017

SIA iCotton izvērtē jaunu potenciālo projekta īstenošanas vietu

SIA “iCotton” turpinā veiksmīgi izstrādāt projektu Nr. 3.1.1.5/16/A/072 “Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton””. Šobrīd uzņēmuma vadība izvērtē iespēju projektu īstenot divas vietās: Liepāja, Brīvības iela 164 un Liepāja, Pulvera iela 4a.

18.10.2017

SIA iCotton uzsācis darbu pie iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādes

SIA “iCotton” projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai” (projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/040) ietvaros ir uzsācis darbu pie iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādes.

15.09.2017

SIA iCotton veic nolikuma izstrādi priekš iepirkumu procedūras

SIA “iCotton” turpinā veiksmīgi izstrādāt projektu Nr. 3.1.1.5/16/A/072 “Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton””. Šobrīd tiek izstrādāts nolikums iepirkuma procedūrai ražošanas ēkas būvniecībai.

15.09.2017

SIA iCotton veic tehniskās specifikācijas izstrādi priekš iepirkumu procedūras

SIA “iCotton” turpinā veiksmīgi izstrādāt projektu Nr. 3.1.1.5/16/A/072 “Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton””. Šobrīd tiek saskaņota ražošanas ēkas tehniskā specifikācija ar paredzamām ražošanas iekārtām iepirkuma procedūrai ražošanas ēkas būvniecībai.

18.07.2017

SIA iCotton slēdz līgumu ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra"

SIA “iCotton” 2017.gada 18.jūlijā noslēdz līgumu ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “Jauna SIA “iCotton” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai”, kā ietvaros, izmantojot pētniecības un attīstības procesos iegūtās zināšanas, plānots iegādāties eksperimentālo tehnoloģiju – carded un spunlace neaustā auduma ražošanas iekārtās higiēnas produktu ražošanai.

Plānotās projekta kopējās izmaksas – aptuuveni 11 480 000 EUR, t.sk. ERAF atbalsts 3 999 632,00 EUR. Projekta ilgums plānots 57 mēneši.

15.06.2017

SIA iCotton veic tirgus izpēti priekš būvniecības darbu uzsākšanas

SIA “iCotton” turpinā veiksmīgi izstrādāt projektu Nr. 3.1.1.5/16/A/072 “Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton””. Šobrīd tiek veikta tirgus izpēte, lai izprastu nepieciešamas prasības ražošanas ēkas būvniecībai uz izzinātu būvdarbu tirgu.

15.03.2017

SIA “iCotton” noslēdz līgumu ar V/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”

SIA “iCotton” 2017. gada 3. martā  ir  noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/072 ar V/a “Centrālā finanšu un līguma aģentūra” par projekta “Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton”” īstenošanu.
 
Projekta mērķis ir SIA “iCotton” ražošanas telpu un infrastruktūras izveide Liepājā, Pulvera ielā 4a, ar mērķi ieviest ražošanā jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību – pamperus, Šādā veidā tiks sekmēta industriālo telpu izveide reģionos ar mērķi radīt jaunas darba vietas.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 539 184,46 EUR. No tām 1 142 633,01 EUR ir plānotais Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts.