Obligāciju tirdzniecība

2023. gada 22. decembrī SIA iCotton ir emitējusi 3,5 gadu obligācijas 20 miljonu eiro apmērā (ISIN: LV0000802783). 2024. gada 19. janvārī tika uzsākta obligāciju kotēšana Nasdaq Rīgas Fondu biržas First North sarakstā. Lūdzu skatīt uzņēmuma prospektu šeit:

VĒRTSPAPĪRA INFORMĀCIJA

Biržā iekļauto vērtspapīru skaits 20 000

Nomināls 1000 EUR

Emisijas vērtība 20 000 000 EUR

Iekļaušanas datums

Derīguma termiņš 30.06.2027

Kupona likme (%) 6.0 + 3M EURIBOR (sākotnēji 9.975%)

Nākamais kupona apmaksas datums 31.03.2024